Mattetävlingar  ==>  Lokala tävlingar

Matteregatta

Matteregatta är en matematisk lagtävling för högstadie- och gymnasieelever. Målet med Matteregatta är att stimulera intresset för matematik, skapa ett arrangemang kring vilket matematikintresserade elever och lärare från olika skolor kan träffas och utbyta tankar och erfarenheter.

Varje lag ska bestå av 4-5 elever.

Tävlingen brukar genomföras i tre eller fyra omgångar. I varje omgång ska deltagarna lösa 3 problem och presentera lösningen skriftligt för juryn. Alla hjälpmedel är tillåtna!

Det är brukligt att lärare deltar i tävlingen som jurymedlemmar. Juryn rättar och förklarar lösningar och redovisar resultat på en gång. ”Regattamästare” tituleras det laget som presterat det bästa resultatet sammanlagt. 

Regler

Exempel

Artikel

 

Tidigare händelser

  Regatta för högstadiet åk 7 i Carlssons skola den 21 maj 2008

Deltagande skolor var Carlssons skola, Engelbrektskolan, Matteusskolan, Äppelvikskolan och Ärvingeskolan.

        Uppgifter   som     doc 
       
Facit och lösningar som  doc
        Resultat
       

 

  Regatta för gymnasium åk 1 i Stockholms Universitet, Matematiska Institutionen den 22 april 2008

Deltagande skolor var Metapontum, Norra Real, Södra Latin och Thorildsplan.

        Uppgifter   som     doc 
       
Facit och lösningar som  doc
        Resultat
        Foto (fotograf
Patrick Lönnberg)

  Regatta för gymnasium åk 2 i Norra Real den 20 februari 2008 
  Deltagande skolor var Inernationella Kunskapsgymnasiet, Metapontum, Norra Real samt Södra Latin.
        Uppgifter   som     doc 
       
Facit och lösningar som  doc
        Resultat
       

  Regatta för åk 8 i Engelbrektskolan den 10 oktober 2007 
  Deltagande skolor var Ärvinge, Carlsson, Matteus samt Engelbrekt.
        Uppgifter   som     doc 
       
Facit och lösningar som  doc
        Resultat
        Organisation och rättning

Regatta för åk 7 i Matteusskolan den 22 maj 2007
        Uppgifter    även som     doc  och     pdf
       
Facit och lösningar som  doc  och  pdf
         Resultat
        Organisation och rättning
Regatta i Sonja Kovalevsky-skolan den 18 mars 2006:
        Uppgifter
       
Facit och lösningar som     doc  och     pdf
        Resultat
        Rättning
        Annons
Regatta i Sonja Kovalevsky-skolan den 19 mars 2005:
        Uppgifter    Även som     doc  och     pdf
        Facit och lösningar som     doc  och     pdf
        Resultat
        Analys

    Alexandre Chapovalov