Mattetävlingar i Sverige

Många tror att det inte finns några matematiktävlingar i Sverige. Jo, de finns, bara man vet var man ska leta. Och hittar man rätt finns det alltid en chans att få en  bra placering. Detta vet vi av sin egen erfarenhet. 
Sanniningen är att matematik- och naturvetenskapstävlingar finns, men är inte särskilt utspridda. Långt ifrån alla skollärare känner till dem eller vill genomföra på sin skola. Därför är det bäst att hålla egen utkik efter annonser och kunna komma överens med andra skolor om att barnet får deltaga i någon tävling där. En annan tråkig egenskap hos svenska tävlingar är att flera årsgrupper tävlar samtidigt med samma problem om samma platser, det vill säga alla tävlingar för 7:an-9:an i princip är tävlingar för bara 9:an. även duktiga 7:or och 8:or har ganska liten chans att komma i topp på dessa. Detta kan förstås vara annorlunda i fall ert barn har gått i 7:an i ngt annat land med mer intesiv matteutbildning, så är det helt rimligt att tävla i svenska tävlingar för 9:or.

Det finns såväl regelbundna allmänna tävlingar (se nedan) som Lokala tävlngar (följ länken).

Aktuella tävlingar

Det här är en lista på tävlingar som genomförs mer eller mindre regelbundet: 
Kängurutävlingen - individuell testtävling för alla årskurser från 3:an (lågstadiet).
Högstadiets matematiktävling - individuell tävling för 6:an-9:an
Skolornas Matematiktävling - individuell tävling för gymnasiet.
Unga Matematiker - lagtävling för gymnasiet. Tidigare tävlingar

Mattekvadraten - lagtävling för 7:an-9:an 
Städernas Turnering i Stockholm (International Tournament of Towns) - individuell tävling för 7:an-9:an och gymnasiet. 
Länkarna leder till motsvarande sidor där det finns detaljerade regler, aktuella datum och kontaktinformation.

Låt oss beskriva varje tävling noggrannare, från lite mer professionell synpunkt.

Kängurutävlingen en individuell tävling i form av test, på varje problem väljer man ett svar av 5 alternativ. Tävlingen äger rum varje år, den tredje torsdagen i mars. Problemen till denna internationella tävling skapas i Frankrike och skickas ut till deltagarländer, därefter inuti landet - till deltagande skolor. år 2004 hade Sverige 4 olika tävlingsgrupper: Ecolier för 3:an-4:an, Benjamin för 5:an-7:an, Cadet för 8:an-9:an och Cadet-gymnasiet. Resultat jämförs separat för varje årskurs. Inte vinnande platser utses, men det finns listor med bästa uppnådda resultat.

Högstadiets matematiktävling - en individuell samt lagtävling för högstadiet (6:an-9:an). Samma problem för alla årskurser på alla skolor. Tävlingen äger rum varje år i två omgångar. Kvalet genomförs på alla anmälda skolor i mitten av november, 6 problem på 2 timmar. Lösningar rättas först av läraren och sedan kontrollrättas av centraljuryn. Lagpoängen är summan av skolans tre bästa resultat i kvalet. Elever med landets bästa 50-60 resultat får vara med i finalen som äger rum på Danderyds Gymnasium i slutet av januari. Den består av 6 problem som skall lösas på 3 timmar. Rättningen och prisutdelning sker samma dag som finaltävlingen. Vanligtvis utser man 1 etta, 2 tvåor, 3-4 treor och ett antal andra höga resultat.

Mattekvadraten - en lagtävling för 7:an-9:an för skolor i Stockholms och Uppsala län. Centrala jurykommittn består av eleverna på Danderyds Gymnasium. Tävlingen uppkom 2002 som projektarbete för treorna, tävlingsformerna i detalj är därför inte strikt bestämda.
Tävlingen sker varje år i två omgångar. Kvalomgången genomförs på de anmälda skolorna i oktober, där ett eller flera lag om 4 personer får representera skolan. Kvalet är 2,5 timmar lång och består av 8 problem. Alla inskickade lösningar rättas av centrala juryn. Ungefär 10 lag går till final, där max 2 lag får representera sin skola. Finalomgången äger rum på Danderyds Gymnasium i februari, tävlingsformera då kan variera. Huvudsaken är att problemen rättas direkt och vinnande platser utses snabbt. Strax efteråt på kvällen sker prisutdelningen.

Städernas Turnering i Stockholm (också känd som ToT, Tournament of Towns) individuell tävling för 7:an-9:an och gymnasiet. Problemen till denna internationella tävling skapas i Ryssland och skickas ut till deltagarstäder. Tävlingen sker varje år i fyra omgångar: två i  oktober-december och två till i februari-april. Brukar äga rum antingen i KTH eller på Matematiska Institutionen, Stockholms Universitet. Samtliga omgångar är likaberättigade. Man får delta i vilka som helst omgångar oberoende och utan föranmälan. Ens resultat är det bästa resultatet av alla omgångar.  
Uppgifterna finns i två versioner: den äldre för gymnasiet åk 2 och 3 samt den yngre för gymnasiet åk 1 och grundskola. En version består av 5-7 problem, vart och ett har sitt pris i poäng. Det räcker att presentera tre lösningar till tre vilka som helst problem eftersom ens resultat på en omgång räknas som summan av tre bästa poäng en har presterat. (För att vara rättvis mot de yngre som löser samma uppgifter multipliceras deras poängsummor sedan med förmånskoefficient). 
Omgångar sker i par: en O-omgång (4-5 problem  på 4 timmar) följs om en eller två veckor av A-omgång (6-7 problem  på 5 timmar) På O-omgång ges enklare problem som dock värderas mindre i poäng. Noviser brukar prestera bättre resultat på  O-omgångar medan de erfarna på A-omgångar. Inte vinnande platser utses. Pris tilldelats i form av  matematiska böcker allteftersom det finns pengar. De allra bästa kan få en inbjudan till Städerns Turnering Sommarkonfernsen.

Skolornas Matematiktävling  - en individuell och lagtävling för gymnasiet. Alla årskurser tävlar med samma problem. Tävlingen har två omgångar: kvalet och finalen. Kvalificeringsrundan äger rum i början av oktober på anmälda gymnasieskolor. 6 problem får lösas på 5 timmar. Max 15 resultat får skickas in från varje skola, dvs de rättas preliminärt av lärarna på skolan. Centrala tävlingskommittn sluträttar och utser 15-20 bästa resultat som får komma vidare. Summan av tre bästa resultat på skolan är lagtävlingsresultatet och pengpriser utdelas för bästa placeringar. Bland ungefär 8 bästa resultat väljs 5 som får representera Sverige i tävlingen Baltic Way. Finalen äger rum på någon av Universiteten/Högskolorna i landet, där det också är 6 problem på 5 timmar. Rättningen och prisutdelningen sker samma dag. Alla finalister får pengpriser, de bästa 6 placeringar får lite mer. Alla finalister får sedan deltaga i urvalet till den Internationella Matematikolympiaden (IMO). Det består av korrespondenskursen, hemskickade problem och material, samt Nordiska Matematiktävlingen, NMC. Bästa 6 elever får representera Sverige internationellt på sommaren.

Unga Matematiker - en lagtävling för gymnasiet. Två omgångar: kval och final. Lag om tre personer där årskurser kan vara olika löser samma problem landet över. 8 problem får lösas på 3 timmar. Endast ett lagresultat per skola får skickas in. Kontrollrättningen bestämmer vilka 9-13 skolor får komma till final. Skolan bestämmer själv vilka 3 elever som får åka, det behöver inte vara det vinnande laget. Finalen äger rum i april på Mälardalens Högskola i Eskilstuna. 8-9 problem får lösas på 3 timmar. Rättningen sker samma dag och därefter också prisutdelningen då de 3 bästa lagen får  priser.

    Alexandre Chapovalov, Valentina Chapovalova