Mattecirkeln

vid Sonja Kovalevsky-skolan

(lär. Alexandre Chapovalov)

 

 Lektioner läsåret 2002/2003

24 Varför slutar spelet?

23 Jämlika spel

22 Gå till minus

21 Mattedrabbning 

20 Symmetri i spel

19 Upprepade mönster och symmetri

18 Räkna tillägg

17 Stegvis konstruering

16 Uppskattning+exempel

15 Lådprincipen

14 Konstruktioner med mycket och litet

13 Mattedrabbning

12 Möjligt eller omöjligt

11 Konstruktioner

10 Sant och osant

09 Logik

08 Häller upp

07 Auktion

06 Rebusar

05 Balansvåg och ekvationer

04 Balansvåg Balansvåg.pdf

03 Skär mellan rutor

02 Inversions metod

01 Lägg till eller ta bort