А.В.Шаповалов =>Занятия и кружки=>Бургас=>Бургас-2022

Летни курсове от гимназия "Ак.Н.Обрешков"

8 клас

България, Бургас, 12 – 16 юли 2022 г.

 

Курс

Дата

Листовки

Тема на листовка

Комбинаторика-1

12 юли

doc    pdf

Кодиране с цифри и символи. Брой на подмножествата

Комбинаторика-2

13 юли

doc    pdf

Събиране, изваждане и умножение

Комбинаторика-3

14 юли

doc    pdf

Включване - изключване

Комбинаторика-4

15 юли

doc    pdf

Как се броят овце или деление в комбинаториката

Комбинаторика-5

16 юли

doc    pdf

Комбинации

Индукция-1

12 юли

doc    pdf

Да разгреем. Да се подготвим

Индукция-2

13 юли

doc    pdf

Инварианти – стъпка по стъпка

Индукция-3

14 юли

doc    pdf

Брояч за да достигнем целта

Индукция-4

15 юли

doc    pdf

Залепете пъзел

Индукция-5

16 юли

doc    pdf

Серийни примери стъпка по стъпка