Mattetävlingar  ==>  Lokala tävlingar  ==>  Muntlig olympiad

Regler till muntlig olympiad

Muntlig olympiad är en individuell mattetävling där lösningarna redovisas muntlig (man har tre försök per uppgift), och deltagarna skall gå igenom flera nivåer. Övriga regler kan varieras. Nedan följer mest utspridda regler (med ursprung i Sankt Petersburg). 

Mattetävlingen organiseras i form av "dubbelnivå". En uppsättning av 6-7 uppgifter består av 4 uppgifter på nivå 1 (de är enklare) samt av 2-3 uppgifter på nivå 2 (de är svårare). Alla deltagare startar på nivå 1. Först får de bara 4 uppgifter som tillhör nivå 1. För att nå nivå 2 måste man lösa ett angivet antal uppgifter, vanligtvis 3, ibland 2.  Gör en det då hamnar en på nivå 2. Detta innebär att a) en flyttas till en annan sal, b) en får även uppgifter som tillhör nivå 2, c) en får en timme till för att lösa de uppgifterna som är kvar. 

Således pågår tävlingen 2,5 timar för de som uppnår nivå 2 och endast 1,5 timmar för de som fastnar på nivå 1. 

Att tävlingen är muntlig innebär inte att man ska lösa allt i huvud. Man får göra anteckningar om man vill och använda de när man redovisar sin lösning. En redovisning görs så här. En elev som är redo med en eller flera uppgifter går till juryn. Där köar eleven till någon jury medlem och berättar sin lösning. Jury medlemmen lyssnar och antingen accepterar lösningen eller börjar ställa frågor och peka på brister och fel. Eleven får justera och även ändra sin lösning fast ganska snabbt, "på stående fot". Om eleven kan inte göra det, då räknas det som ett mysslyckat försök på uppgiften. Eleven får börja berätta lösningar till andra uppgifter på samma villkor. Så snart eleven har pratat färdigt  går den tillbaka till sin plats och fortsätter att lösa de uppgifter som är kvar, inklusive de på vilka han har gjort  misslyckade försök.  Sedan  får eleven gå  till juryn igen, och igen. Dock får den göra högst tre försök på en och samma uppgift. Om även det tredje försöket blev misslyckad räknas uppgiften som olöst.

Som resultat räknas endast det totala antalet lösta uppgifter. Antalet försök såväl lyckade som misslyckade spelar ingen som helst roll. Likaså de uppgifterna som är lösta bara delvis tillgodoräknas inte. 

De bästa eleverna skall få diplomer.