Muntlig olympiad 

Muntlig olympiad är en individuell tävling i problemlösning, se utförliga regler


Uppgifter från en muntlig olimpiad , för klass 5-7, SKS, 2003

Nivå 1 (kvalomgång)

1. Placera 14 stenar runt en blomrabatt i form av en kvadrat på så sätt att antalet stenar längs varje sida blir detsamma. Rita ditt svar.

2. Pippi Långstrump, Tommy, Annika samt Herr Nilsson sitter på en bänk. Nilsson sitter längst till höger. Om han byter plats och slår sig ner mellan Pippi och Tommy, då blir det Tommy som sitter längst till vänster. Bestäm ordningen som de sitter i. 

3. Skär figuren på bilden i två lika stora delar på samma form.

4. Byt varenda stjärna i likheten 32*16*8*4*2*1=25 mot antingen + eller - (plus eller minus) på så sätt att likheten blir korrekt. 

5. I Bråklandet består regeringen av 100 presoner. Minst en av dem är hederlig. Dock bland vilka som helst två av dem finns minst en skurk. Bestäm antalet hederliga personer.

Nivå 2 (finalomgång)

6. Fyra personer har ett möte. Inga tre av dem har samma förnam, inga tre har samma efternamn, inga tre har samma yrke. Dock har vilka som helst två av dem något gemensamnt: antingen förnamn eller efternamn eller yrke. Hur är det möjligt (visa ett exempel). 

7. Viktor ville spela på ett spelautomat och därför behövde han mynt.  Pappa gav honom 6 mynt för att betala 6 spel. Varje gång man vinner får man ytterligare  2 mynt. Viktor spelade ända tills alla mynten tog slut. Han hann spela 17 gånger. Hur många spel har han vunnit? (Bestäm alla möjliga svar)

8. Figuren på bilden är indelat i kvadrater (bilden är unefärlig). Den minsta kvadraten har storlek 1. Bestäm storleken på kvadraten som ligger nederst till vänster.