Mattecirkeln

vid Matematiska Institutionen, Stockholms Universitet  

(ledaren Alexandre Chapovalov)

 

Tid: Måndagar  kl. 16.00 till 16.40
Plats: Q-byggnaden, nedre våning, sal Q2 (KTH Campus) .

 

Alla högstaduieelever som är intresserade av icke-konventionella matteproblem är välkomna. Vi ska syssla med baskunskaper i kombinatorik, talteori, geometri, grafteori samt ekvationer och olikheter. Alla lektioner hålls i roliga och otvungna former, där problemlösning blandas med diskussioner, mattespel och mattetävlingar.

Lektioner 2008 

Mejla

 

10

Stegvis konstruering

den 26 maj

Problem.doc

 


9

Konstruktioner med mycket och litet

den 19 maj

Problem.doc

 


8

Logik

den 12 maj

Problem.doc

 


7

Balansvåg

under veckorna 18 och 19

Problem.doc

 


6

Balansvåg och ekvationer

den 21 april

Problem.doc

 


5

Inversions metod

den 14 april

Problem.doc

 


4

Räkna med tillägg

den 6 mars

Problem

 


3

Exempel+Uppskattning

den 21 februari

Problem.doc2

Lådprincipen

den 14 februari

Problem.doc1

Möjligt el omöjligt

den 7 februari

Problem.doc