Lektion 4:  Räkna med tillägg

1.      Arnold Swarzenegger kan bryta vilken betongklump som helst i tre delar med bara ett slag. Hur många slag behöver han för att bryta en betongplatta i 27 delar?

2.      Med en kedjesåg kan man såga upp en 12 meters timmerstock i bitar av längd 3 m på 12 minuter. Hur mycket tid behövs det för att såga upp en likadan timmerstock i 12 bitar av längd 1 m?

3.      Om man vinner ett spel mot en spelautomat så får man ytterligare två spel gratis.  Grisha hade betalt för 5 spel och spelade 17 gånger. Hur många gånger vann han?

4.      100 boxare deltar i ett mästerskap. Den som förlorar en match åker ut. Den ende som förlorar aldrig kallas för mästare. Bestäm det minsta möjliga antalet matcher för att bestämma en mästare. (Bilda ett system och förklara, varför går det inte med färre matcher).

5.      а) Arnold har en uppsjö med 3- och 5-kopek mynt. Kan han betala precis 29 kopeker jämnt?
b)  Swarzenegger kan bryta vilken som helst betongklump i fyra eller i sex delar med bara ett slag. Kan han bryta en betongplatta i exakt 30 delar?

c) Visa att Arnold kan betala jämnt vilken som helst summa större än 29 kopeker.

6.      a) Indela en kvadrat i  6 mindre kvadrater.
b) Indela en kvadrat i  8 mindre kvadrater.
c) Visa att man kan indela en kvadrat i  vilken som helst antal mindre kvadrater dock större än 5.

7.      Man bildar ett schackbräde av tändstickor så att en enskild ruta har en sida lika lång som en tändsticka. En myra kan inte krypa över en tändsticka. Bestäm det minsta antalet tändstickor som skulle tas bort för att myran kunde promenera genom alla rutor.

8.      Det finns ett rutnät av format 4´6. Nätet består av trådar som kopplar knutar. Bestäm det största antalet trådar man får klippa sönder utan att nätet faller isär.

 den 6 mars 2008