Alexandre Chapovalov  ==>  Lokala tävlingar  ==>  Matematisk auktion

Matematisk auktion den 16 februari 2006

Facit:     Word-fil    PDF

 1. Given en kvadrat av plåt med sidan 1 m. Du skall såga rektangulära arbetsstycken av format 10×60 cm ur kvadraten. Ju fler arbetsstycken desto bättre.
(10 taler + 5 taler extra för bevis att antalet är maximalt)

2. Du får skriva ett uttryck som innehåller fyra siffror samt ett obegränsat antal av tecknen plus, minus, gånger, delat och parantes. Ju närmare ligger resultatet till p=3,14159265... desto bättre.
Exemplen på tillåtna uttryck: 1
×2+5-4  eller (12-2)/3.
Exemplen på otillåtna uttryck: 314/100 (för många siffror);  3,141 (decimal komma är ej tillåten).
(15 taler)

3. Drag 7 räta linjer på planet. Antag att du skär planet längs de dragna linjer. Ju fler av delarana är trianglar desto bättre.
(15 taler

4. Hitta på andragradsekvationer på formen x2px+q=0, där p och q är ensiffriga positiva heltal. Ekvationer måste ha en eller flera lösningar. Samtliga lösningar måste vara ensiffriga tal. Ju fler sådana ekvationer desto bättre.
(15 taler + pris 10 taler extra för bevis att antalet är maximalt)
OBS! För att delta i auktionen på den här uppgiften skall ni först lämna en lista med ekvationer till Auktionsledaren.

5. Fylla i en tabell av format 3×3 med 9 positiva heltal på så sätt att summorna i rader är lika med varandra samt produkterna i kolonner är lika med varandra. Ju större antalet olika tal i tabellen desto bättre.

Exemplet på en tillåten tabell
antalet olika tal är 1
Exemplet på en otillåten tabell
(summorna i rader är ej lika)
antalet olika tal är 5
10 10 10
10 10 10
10 10 10
2 1 5
5 20 10
10 5 2

 (15 taler + pris 10 taler extra för bevis att antalet är maximalt)

6. En sladd skall koppla samman en strömbrytare S med lampan L i en rektangulär sal. Deras positioner samt salens format kan du se på bilden (både S och L ligger på avstånd 1 m till de närmaste väggarna/golvet). Sladden får gå langs väggarna och taket även på sned, men den absolut får inte hänga i luften. Ju kortare sladden desto bättre.
(15 taler + 10 taler
extra för bevis att längden är minimal)

7. Ett lag som består av Hasse, Lasse och Nisse deltar i ”Rolig racertävling” på 3000 m distans. De får en enmans sparkcykel. Alla de ska starta samtidigt på en rak löpbana. Lagets resultat är tiden på den i laget som kommer sist. Hasse kan löpa 100 m/min, Lasse 125 m/min och Nisse 150 m/min. De alla sparkcyklar 250 m/min. Hitta på ett schema åt dem. Ju mindre resultatet desto bättre.
(20 taler + 10 taler
extra för bevis att tiden är minimal)

Matematiska institutionen, Stockhoms Universitet http://www.math.su.se/gemensamt/skolor/gymnasister/index.shtml.sv