O-omgång, den 11 november 2006, Stockholm

Preliminära resultaten

Förnamn

Efternamn

Gym

Åk

1

2a

2b

3a

3b

4

5 6

7

Sum3

k Result

Sofia

Andersson

DaGy

1

1

1

1

 

  1

1.5

3.5

  3.5

David

Borg

 Kun

9

0

1

3

 

 

0

0  

4

4/3 5.33

 Sam

Edwards

 DaGy

1

 

 

 

 0

0

0

  1

 

1

  1

Jesper

Flodin

DaGy

1

4

1

1

0

 0

   

6

  6

 Joakim

Gustavsson

 DaGy

1

 

 1

1

 

 

0

   

 

 2

  2

 Björn

Hegerfors

 NR

2

 1

 3

 

 

 

2  

1

 10

4/5 8

Gabriel

Isheden

DaGy

1

 

1

3

 

 

4

3  

 

11

  11

 Jenny

Johansson

 DaGy

1

 

 1

1

 1

2

 

   

2

 7

  7

 Erik

Larsson

 DaGy

1

 

 1

 1

0

 

 

2  

 

 4

  4

 Emil

 Lundkvist

DaGy

1

 1

1

0

 

 

0

  0

 

 2

  2

Rikard

Norlander

DaGy

1

4

1

3

2

 2

 

0  

 

12

  12

 Johan

Schreiber

 DaGy

1

  

1

1

0

 

0

0  

 

 2

  2

 Máté

Szekér

 DaGy

1

 

 

 

 

 

0

   

0.5

 0.5

  0.5

 Erik

Sjöland

 NR

3

 4

1

1

2

2

 

   

 

 10

3/4 7.5

 Mikael

Westberg

 DaGy

1

 

1

1

 

 

 

   

1

 3

  3

Peter

Zarén

 Kat

1

4

1

0

2

2

0

   

 

9

  9

Maximal

poäng

 

1

4

1

3

2

2

4

4 1

2

12

  12

 

Läroverken

DaGy ­– Danderyds Gymnasium

Kat - Karedralskolan, Uppsala

Kun – Kunskapskolan, Kista

NR – Norra Real Gymnasium  

SKS – Sonja Kovalevsky skolan

 

Förnamn

Efternamn

Gym

Åk

1

2a

2b

3a

3b

4

5 6

7

Sum3

Sofia

Andersson

DaGy

1

-.

+

-.

 

  +

+-

 

David

Borg

 Kun

9

-

+

+

 

 

-

-  

 Sam

Edwards

 DaGy

1

 

 

 

 -

-

-

  +

 

 

Jesper

Flodin

DaGy

1

+

+

-.

 –

   

 

 Joakim

Gustavsson

 DaGy

1

 

 +

-.

 

 

-.

   

 

 

 Björn

Hegerfors

 NR

2

 +

 +

 

 

 

+/2  

+/2

 

Gabriel

Isheden

DaGy

1

 

+

+

 

 

+.

+-  

 

 

 Jenny

Johansson

 DaGy

1

 

 +

-.

 +-

+.

 

   

+

 

 Erik

Larsson

 DaGy

1

 

 +

 -.

 -

 

 

+/2  

 

 

 Emil

 Lundkvist

DaGy

1

 -.

+

-

 

 

-

  -

 

 

Rikard

Norlander

DaGy

1

+

+

+

+

 +

 

-  

 

 

 Johan

Schreiber

 DaGy

1

  

+

-.

-.

 

-

-.  

 

 

 Máté

Szekér

 DaGy

1

 

 

 

 

 

 -

   

-+

 

 Erik

Sjöland

 NR

3

 +

+

-.

+

+

 

   

 

 

 Mikael

Westberg

 DaGy

1

 

 +

-.

 

 

 

   

+/2

 

Peter

Zarén

 Kat

1

+

+

-.

+.

+

-.

   

 

 

+ allt är korrekt
+. finns mindre viktiga anmärkningar
+- en lösning har vissa brister
+/2 en uppgift löst bara till hälften
-+ en lösning är felaktig eller oavslutad, men det finns vissa framsteg
-. det finns rätta idéer
- fel eller oavslutad