Resultaten av 27 Städernas Turnering

Våren 2006, Stockholm

O-omgång, den 11 mars

Förnamn Efternamn Åk Skola 1 2 3 4a 4b 5a 5b 6 7 Sum3 koef Resultat
David Borg 8 KunS - - 2 1 3 2 2 1 - 10 3/2 15
Gabriel

Isheden

9 EnbS  - 0 1 2 2 2 3 1 - 10 4/3 13.33
Peter Zarén 9 BaldS 1 3 2 - - 2 - - - 7 4/3 9.33
Vladimir Grozman 8 SKS - - 2 - - 2 1 1 1 6 3/2 9
Katja Smuk 9 SKS - - 0 3 1 0 0 - - 4 4/3 5.33

A-omgång, den 25 mars

Förnamn Efternamn Åk Skola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sum3 koef Resultat
Gabriel

Isheden

9 EnbS  2 4 5 - - - 1 - - 11 4/3 14.67
David Borg 8 KunS 2 - - - 1 0 2 - 1 5 3/2 7.5
Rikard

Norlander

9 EnbS  3 - - - 0 0 0 1 1 5 4/3 6.67
Vladimir Grozman 8 SKS 2 - - - 0 0 0 1 1 4 3/2 6
Katja Smuk 9 SKS 2 - - 0 - 0 - 1 1 4 4/3 5.33
Mikael Forsman 1 DaGy - - 0 0 0 - 0 1 1 2 1 2
Peter Zarén 9 BaldS - - 0 - 0 - 0 0 - 0 4/3 0

Deltagande skolor

BaldS -  Balderskolan, Uppsala
DaGy -   Danderyds gymnasium
EnbS  -   Engelbrektskolan
KunS  -   Kunskapsskolan, Kista
SKS    -  Sonja Kovalevsky-skolan