Alexandre Chapovalov  ==>  Matteklubb

Facit till Lockande problem

1. 5 på vänstra tärningen, 4 på den högra

2. En av plånböckern ligger i den andra

3.

4. 80 rutor

5. Antingen 0 eller 1000 böcker

6. På två minuter